Preguntes freqüents

Què són els Serveis Clínics Cotxeres?


Són un conjunt de serveis assistencials no coberts per la cartera pública de serveis, d’accés lliure i voluntari, que es presten dels del CIS Cotxeres. En no estar coberts pel CatSalut es presten en règim de pagament i per tal cal abonar la seva tarifa.

Quin és l’objecte dels Serveis Clínics Cotxeres?


En primer terme, Serveis Clínics Cotxeres pretén oferir a la ciutadania uns serveis assistencials de qualitat, propers i econòmics, per aquells àmbits no accessibles des de la cartera de serveis públics.

Perquè cal pagar pels Serveis Clínics Cotxeres?


Donat que es tracta de serveis no coberts per la cartera pública, el CatSalut no se’n fa càrrec del seu cost. De qualsevol manera el sistema tarifari dels SCC s’adequa al que és propi en els serveis assistencials de pagament buscant posicionar-se en la franja baixa dins aquest sector.

Qui ha d’abonar les tarifes?


Habitualment, l'usuari que rep el servei. En alguns casos, la prestació està coberta per una asseguradora privada, com és el cas dels accidents de trànsit o accidents escolars, i en aquest cas es factura directament la prestació a aquesta entitat.

Quin destí té el marge econòmic obtingut?


Tot i que el sistema tarifari és competitiu i cal cobrir les despeses pròpies del servei, està previst que Serveis Clínics Cotxeres generi un petit marge econòmic que, d’acord amb el Codi Ètic aprovat per la institució, es reverteix íntegrament al projecte públic del CIS Cotxeres fent-lo així més sostenible.

Com puc informar-me del que em pot oferir els Serveis Clínics Cotxeres?


Per informar-vos podeu contactar, sense cap compromís per la vostra part, amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari de Serveis Clínics Cotxeres al telèfon: 932.438.998 o al correu electrònic scc@consorci.org .
Demaneu hora de visita
 
Eines personals