Diagnòstic per la imatge

Diagnòstic per la imatge

Serveis Clínics Cotxeres compta amb un equipament modern amb capacitat per efectuar les següents proves de Diagnòstic per a la Imatge:  

  • Exploracions radiogràfiques convencionals: Radiografies de tòrax, abdomen, extremitats inferiors i superiors, crani o columna.
  • Ecografies abdominals i de parts toves
  • Ortopantomografies
  • Telerradiografies

Per accedir a aquest servei cal disposar d'una ordre mèdica emesa per un facultatiu acreditat.

La programació de visites es pot fer presencialment, al centre, o trucant al telèfon 932.438.998.
Demaneu hora de visita
 
Eines personals