Atenció accidents de trànsit

Atenció accidents de trànsit

Servei d'Atenció als accidentats de trànsit 

Al nostre país, la cobertura de l’assistència a les víctimes d’accidents de trànsit és una responsabilitat de les companyies d’assegurances dels vehicles i no pas del CatSalut.
Si la víctima d’accident de trànsit compleix les condicions generals estipulades en les pòlisses d’assegurances dels vehicles, té dret a una atenció gratuïta als centres acreditats per a poder realitzar aquesta prestació. Altrament, aquesta assistència ha d’anar a càrrec del propi accidentat. 
CIS Cotxeres és un centre acreditat formalment per aquesta tasca assistencial, i ofereix als pacients que ho sol·licitin una atenció completa i integral, duta a terme per professionals experts en aquest àmbit.

Cartera de Serveis

 

Condicions del Servei

Si heu patit un accident de trànsit i voleu ser atesos per aquest servei, podeu adreçar-vos directament al Centre d’Urgències de Cotxeres o bé contactar amb la Unitat d'Atenció a l'Usuari de Serveis Clínics Cotxeres al telèfon 932.438.998 o al correu electrònic scc@consorci.org , on us informaran si, per les característiques de la cobertura de l’assegurança d’accidents, us podeu beneficiar d’aquest servei. 
 
 
Demaneu hora de visita
 
Eines personals