Preguntes freqüents d'odontologia

Preguntes freqüents

Què és un implant?

Com queda subjecte l’implant?

En tots els casos és adient posar implants?

Els implants duren tota la vida?

Què és una corona?

Què és una pròtesi removible?

Què és una pròtesi fixa?

 
 

Què és un implant?

L’implant és una peça de titani pur amb forma de cilindre que quan es col·loca dins de l’os fa d’arrel a una dent.
 

Com queda subjecte l’implant?

L’implant s'introdueix en una cavitat prèviament esmolada a l’os maxil·lar. S’integra amb l’os (ossintegració) cada cop en un període més curt de temps, gràcies al tractament que li donen els fabricants a la superfície de l’implant.
 

En tots els casos és adient posar implants?

A l’actualitat són poques les situacions en què no es pugui posar un implant. Són casos desaconsellables quan hi ha poca quantitat d’os o mala qualitat del mateix. Però fins i tot per aquests casos hi ha solució com, per exemple, augmentar la quantitat de l’os agafant del mateix pacient (del mentó, de la part posterior de la mandíbula, de la cadera, etc.) o amb os xenòleg, fent servir membranes per contenir aquest os, etc.
 

Els implants duren tota la vida?

És una pregunta difícil de respondre, donat que hi ha molts factors que poden influir negativament a la vida d’un implant.
Una cop col·locat l’implant, el pacient ha de saber que és necessari fer un control periòdic i mantenir una excel·lent higiene bucal.
Factors negatius són òbviament la manca de controls periòdics, la mala higiene oral, el tabac, l'alcohol o consum d’altres drogues, malalties sistèmiques, osteoporosi severa, etc. És per això que la durada dels implants dependrà de molts factors, per la qual cosa no es pot  “garantir” la seva durabilitat.
 

Què és una corona?

És una preparació protètica que reconstrueix l’anatomia dentària en cas de gran pèrdua de l'esmalt, recobrint totes les cares de la dent. Normalment són de porcellana fosa sobre metall, tot i que es poden fer de zirconi, que no porta metall a sota. Aquestes darreres corones porten poc temps al mercat i estèticament són immillorables.  
 

Què és una pròtesi removible?

És una pròtesi que substitueix les peces dentàries absents i que s’ha de treure per higienitzar tant les dents com la mateixa pròtesi. El disseny es fa d’acord a les peces remanents (peces que estan a la boca). Els materials amb què es fabriquen les pròtesis dentals removibles són variats, per exemple: acrílic, metall o niló.
 

Què és una pròtesi fixa?

És la pròtesi que, com indica el seu nom, no es pot retirar de la boca .Són els anomenats ponts o corones. Per fixar-los és necessari esmolar (deixar petites) les dents que es faran servir com pilars. Aquest tipus de pròtesis es poden fer de metall i porcellana, de zirconi, d’acrílic (provisionals).
 
Demaneu hora de visita
 
Eines personals