Visita d'urgències

Serveis Clínics Cotxeres ofereix atenció urgent en el moment immediat posterior a l’accident, valorant d’entrada les lesions i iniciant el procés terapèutic. Aquesta atenció es realitza al Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Cotxeres (CUAP) que està disponible les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.


El Centre d’Urgències disposa de la possibilitat de realitzar, si s’escau, un complet estudi radiològic, per a descartar lesions de l’aparell locomotor.

Demaneu hora de visita
 
Eines personals